Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΜΟΛΔΑΒΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Έδρα Πρεσβείας:
Ρουμανία

Πρεσβείας:
Str.Petofi Sandor, Nr. 2
Sector 1, Bucharest
Romania

Τηλ.: + 40 21 22 30 455, + 40 21 22 30 458
Τηλεμοιότυπο: + 40 21 22 30 456
Ηλεκτρ. Διεύθ.: ambasada@ambacipru.ro


Προξενικά Θέματα
Tηλ.: + 40 21 22 30 455, + 40 21 22 30 458
Τηλεμοιότυπο: +40 21 22 30 456
Ηλεκτρ. Διεύθ.: mxenofchr@ambacipru.ro


Α.Ε. Κος. Δημήτρης Χατζηαργυρού
Πρέσβης
03.03.2016

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2017 11:51:49 AM