Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΤΑΝΖΑΝΙΑ


Κα. Μαρούλλα Μαυρουδή
Επίτιμος Πρόξενος της Τανζανίας στην Κυπριακής Δημοκρατίας

Διεύθυνση οικίας:
Τάκιτου 7
3075 Λεμεσός
Κύπρος

Τ.Κ. 51330
3504 Λεμεσός
Κύπρος


Τηλ.: + 357 25 33 51 62 (οικία), + 357 99 460 672 (κινητό)
Ηλεκτρ. Διεύθ.: panayi.eleni@cytanet.com.cy


Διεύθυνση γραφείου:
Αγίας Φυλάξεως 90
3025 Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ.: + 357 25 82 58 36
Τηλεμοιότυπο: + 357 25 82 58 28Ωρες Γραφείου:
08:00 - 13:00 (Δευτέρα και Τετάρτη)
15:00 - 17:00 (Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/04/2018 03:59:33 PM