Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΚΙΡΓΙΣΙΑ


Κος. Alexander Yuldashev
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Μπισκέκ

Προξενείο:
36 Shopokova Street
Flat 29
720021 Bishkek
Kyrgyzstan

Τηλ.: + 996 312 388 398
Ηλεκτρ. Διεύθ.: yuldashev.alex@mail.ru


Ώρες Γραφείου:
09:00 - 18:00Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/09/2018 02:00:53 PM