ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΝΑΜΙΜΠΙΑ


Δρ Μιχάλης Χ. Τύμβιος
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατίας της Ναμίμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Κρήτης 12
Μέγαρο Τρουλλίδης
1ος όροφος
1060 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 762 213
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 766 563
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@bhsdiagnostics.com


Ώρες Γραφείου:
08:00 - 13:00,15:00 - 18:00 (Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Χειμώνα)
08:00 - 13:00,16:00 - 19:00 (Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Καλοκαίρι)
08:00 - 13:00 (Τετάρτη)

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής