Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για το Ψήφισμα 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία - 03/10/2013


Η Κυπριακή Δημοκρατία καλωσορίζει το Ψήφισμα 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ,που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 και το οποίο απαιτεί την προγραμματισμένη καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας. Το Ψήφισμα αποτελεί συνέχεια της ιστορικής Απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την Απαγόρευση Χρήσης Χημικών Όπλων και επιβάλλει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις στο συριακό καθεστώς για να συμμορφωθεί με την εν λόγωAπόφαση. Το Ψήφισμα ερμηνεύεται ωςμια συμπαγής και σταθερή απάντηση της Διεθνούς Κοινότητας στο σοβαρό ζήτημα των χημικών όπλων της Συρίας. Αναμένουμε ότι η πλήρης εφαρμογή των προνοιών του Ψηφίσματος θα ανοίξει το δρόμο για τερματισμό της βίας στη Συρία και θα αποτελέσει απαρχή της διαδικασίας πολιτικής μετάβασης στη χώρα, εντός των παραμέτρων της Συμφωνίας της Γενεύης, η οποία χαιρετίζεται στο εν λόγω Ψήφισμα.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:46:46 PM