Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΚΑΜΕΡΟΥΝ


Δρ. Χαράλαμπος Κ. Χριστοφίδης
Επίτιμος Πρόξενος του Καμερούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Μενάνδρου 6
2ος όροφος
Γραφείο 101
1066 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 664 460, + 357 99 555 641(κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 664 460,
Ηλεκτρ. Διεύθ.: xarxri@yahoo.grΤελευταία Ενημέρωση στις: 20/04/2018 03:14:22 PM