Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ψήφισμα 1953 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο - 15/12/2010


Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε στις 14 Δεκεμβρίου 2010 με 14 ψήφους υπέρ και μίας κατά (Τουρκία) το ψήφισμα 1953 (2010) για ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Το ψήφισμα έχει ως ακολούθως:


«Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Χαιρετίζοντας τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2010 (S/2010/605) αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2010 (S/2010/603) για την αποστολή καλών υπηρεσιών του στην Κύπρο,

Σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνεί ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στο νησί η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι απαραίτητη πέραν της 15ης Δεκεμβρίου 2010,

Απηχώντας τη σταθερή πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα ότι την ευθύνη για την εξεύρεση λύσης φέρουν πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι Κύπριοι και επαναβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών να υποβοηθήσουν τα μέρη να οδηγήσουν τη διένεξη στην Κύπρο και τη διαίρεση του νησιού σε μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση,

Χαιρετίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στις συνολικές διαπραγματεύσεις καθώς και τις κοινές δηλώσεις των ηγετών, περιλαμβανομένων αυτών της 23 Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008,

Εκφράζοντας ανησυχία για τον αργό ρυθμό προόδου τους τελευταίους μήνες, τονίζοντας ότι το status quo δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι τώρα υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία για επίτευξη ουσιαστικής προόδου σύντομα και ενθαρρύνοντας έντονα τους ηγέτες να αυξήσουν τη δυναμική στις διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας για επίτευξη διαρκούς, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας,

Τονίζοντας τη σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα στην πλήρη, ευέλικτη και εποικοδομητική εμπλοκή όλων των πλευρών στις διαπραγματεύσεις, απηχώντας την άποψη του Γενικού Γραμματέα ότι η λύση είναι εφικτή, και προσβλέποντας σε ουσιαστική πρόοδο στο εγγύς μέλλον με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα,

Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα να δώσει ώθηση στην πρόοδο κατά τη συνάντησή του με τους δύο ηγέτες στις 18 Νοεμβρίου 2010, την πρόθεσή του να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες τον Ιανουάριο του 2011 και σημειώνοντας την πρόθεσή του να καταθέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Φεβρουάριο του 2011 ενημερωμένη εκτίμηση της κατάστασης της διαδικασίας,

Χαιρετίζοντας επίσης την εφαρμογή κάποιων από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ανακοινώθηκαν από τους ηγέτες και καλώντας για μια ανανεωμένη προσπάθεια για εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων και για συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων,

Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεχούς διέλευσης των Κυπρίων από την πράσινη γραμμή, χαιρετίζοντας τη διάνοιξη του σημείου διέλευσης Λιμνίτη/Yesilirmak τον Οκτώβριο του 2010 και ενθαρρύνοντας τη διάνοιξη με αμοιβαία συμφωνία και άλλων σημείων διέλευσης,

Πεπεισμένο για τα πολλά σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν για όλους τους Κυπρίους από μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση του Κυπριακού, παροτρύνοντας τις δυο πλευρές και τους ηγέτες τους να καλλιεργήσουν μια θετική ρητορική και ενθαρρύνοντάς τους σαφώς να εξηγήσουν τα οφέλη από τη διευθέτηση, όπως και την ανάγκη αυξημένης ευελιξίας και συμβιβασμού ώστε να τη διασφαλίσουν, και στις δύο κοινότητες πολύ πριν από οποιαδήποτε τελικά δημοψηφίσματα,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπονόμευση της αξιοπιστίας των Ηνωμένων Εθνών υπονομεύει την ίδια την ειρηνευτική διαδικασία,

Επισημαίνοντας τον υποστηρικτικό ρόλο που θα συνεχίσει να διαδραματίζει η διεθνής κοινότητα βοηθώντας τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αξιοποιήσουν πλήρως την παρούσα ευκαιρία,

Σημειώνοντας την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στο νησί και κατά μήκος της πράσινης γραμμής παραμένει σταθερή και προτρέποντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης, να υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής ή να βλάψουν την καλή θέληση στο νησί,

Υπενθυμίζοντας τη σταθερή πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση στην ουδέτερη ζώνη θα είχε βελτιωθεί εάν και οι δύο πλευρές αποδέχονταν το μνημόνιο του 1989 που χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη,

Χαιρετίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά τις δραστηριότητες αποναρκοθέτησης, προσβλέποντας στην εκκαθάριση των υπόλοιπων ναρκοπεδίων και προτρέποντας για συμφωνία για παράταση των εργασιών αποναρκοθέτησης στις υπόλοιπες περιοχές,

Χαιρετίζοντας επίσης την πρόοδο και τη συνέχιση των σημαντικών δραστηριοτήτων της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους και εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διαδικασία αυτή θα προωθήσει τη συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων,

Συμφωνώντας πως η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιώδης για την πολιτική διαδικασία και μπορεί να συμβάλει ώστε οποιαδήποτε μελλοντική λύση να είναι διαρκής, χαιρετίζοντας όλες τις προσπάθειες για την προώθηση δικοινοτικών επαφών και εκδηλώσεων περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και αυτών από πλευράς των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών στο νησί, και προτρέποντας τις δύο πλευρές να προωθήσουν την ενεργό εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ οικονομικών και εμπορικών φορέων και να απομακρύνουν όλα τα εμπόδια για τέτοιες επαφές,

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη όπως το Συμβούλιο προωθήσει μία σθεναρή στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων,

Χαιρετίζοντας την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να παρακολουθεί στενά όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, και σημειώνοντας τη σημασία του σχεδιασμού για παν ενδεχόμενο σε σχέση με τη διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων συστάσεων, για περαιτέρω προσαρμογές στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τη σύνθεση της Δύναμης και την ουσία των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις απόψεις των πλευρών,

Χαιρετίζοντας, επίσης, τις συνεχείς προσπάθειες του Αλεξάντερ Ντάουνερ, ως Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα με εντολή να βοηθήσει τα μέρη στη διεξαγωγή συνολικών διαπραγματεύσεων που στοχεύουν στην επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης και τις προσπάθειες της κας Lisa Buttenhein ως Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα,

Απηχώντας την ευγνωμοσύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς τις Κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας για τις εθελοντικές τους εισφορές για χρηματοδότηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την παράκλησή του για περαιτέρω εθελοντικές εισφορές από άλλες χώρες και οργανισμούς και εκφράζοντας εκτίμηση στα κράτη μέλη που παρέχουν προσωπικό στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ,

Χαιρετίζοντας και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό που συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές για την πρόληψη και τον έλεγχο του HIV/AIDS και άλλων μεταδοτικών ασθενειών σε όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις,

1. Χαιρετίζει τη μέχρι τώρα επιτευχθείσα πρόοδο στις συνολικές διαπραγματεύσεις και την προοπτική που αυτή έχει δημιουργήσει για περαιτέρω πρόοδο στο εγγύς μέλλον προς την κατεύθυνση μιας συνολικής και διαρκούς διευθέτησης.

2. Σημειώνει τις συστάσεις της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα (S/2010/603) και καλεί τους ηγέτες:

α) Να εντατικοποιήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεων και να εμπλακούν στη διαδικασία με εποικοδομητικό και ανοικτό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός πρακτικού σχεδίου για υπερπήδηση των κύριων εναπομεινάντων σημείων διαφωνίας προετοιμαζόμενοι για τη συνάντησή τους με το Γενικό Γραμματέα τον Ιανουάριο 2011.

β) Να βελτιώσουν τη δημόσια ατμόσφαιρα στην οποία προχωρούν οι διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων εστιάζοντας τα δημόσια μηνύματα στις συγκλίσεις και τον τρόπο που θα προχωρήσουν και στέλνοντας πιο εποικοδομητικά και εναρμονισμένα μηνύματα.

γ) Να αυξήσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία όπως αρμόζει.

3. Προτρέπει για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προσβλέπει σε συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω τέτοιων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της διάνοιξης και άλλων σημείων διέλευσης.

4. Επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματα για την Κύπρο, ιδιαίτερα το Ψήφισμα 1251 (1999) της 29ης Ιουνίου 2009 και μεταγενέστερα ψηφίσματα.

5. Εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011.

6. Καλεί και τις δυο πλευρές να εξακολουθήσουν να διαβουλεύονται με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ με τη μορφή του κατεπείγοντος, και σεβόμενες τους όρους εντολής της Δύναμης, για την οριοθέτηση της ουδέτερης ζώνης και για το μνημόνιο των Ηνωμένων Εθνών του 1989, με στόχο τη γρήγορη επίτευξη συμφωνίας σε εκκρεμή θέματα.

7. Καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν το στρατιωτικό status quo που υπήρχε στα Στροβίλια πριν από τις 30 Ιουνίου του 2000.

8. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένου σχεδιασμού για παν ενδεχόμενο σχετικά με τη διευθέτηση μέχρι την 1η Ιουνίου 2011 και να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις εξελίξεις όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

9. Χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την εφαρμογή της πολιτικής του Γενικού Γραμματέα για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και τη διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης του προσωπικού της με τον κώδικα συμπεριφοράς των Ηνωμένων Εθνών, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γι΄ αυτό το σκοπό και να κρατά ενήμερο το Συμβούλιο Ασφαλείας, και προτρέπει τις χώρες που διαθέτουν στρατεύματα να προβούν στις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες περιλαμβανομένης της ενημερωτικής εκπαίδευσής τους πριν την έναρξη της αποστολής, και να λαμβάνουν πειθαρχικά και άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάληψη ευθυνών σε περιπτώσεις τέτοιας συμπεριφοράς από το προσωπικό τους.

10. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα».Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:30:44 PM