Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Via Bruxelles 59A
00198 Rome
Italy

Τηλ.: + 39 068 555 428
Τηλεμοιότυπο: + 39 068 530 56 85
Ηλεκτρ. Διεύθ.: embaregeitalia@yahoo.es, nnango60@yahoo.es


Εθνική Επέτειος:
12 Οκτωμβρίου 1968 - Μέρα Ανεξαρτησίας


Α.Ε. κα Cecilia Obono Ndong
Πρέσβης
20.12.2012Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:00:40 AM