Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΑΡΜΕΝΙΑ


Κος. Armen Khachatryan
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αρμενία - Γιερεβάν

Προξενείο:
18 Nord Business Centre
1 Hyusisayin Avenue
Yerevan 0001
Armenia

Τηλ.: + 374 105 86 331, + 374 55 25 15 71 (κινητό) (τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 374 105 43 917
Ηλεκτρ. Διεύθ.: kypros@zigzag.am


Ώρες Γραφείου:
10:00 – 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/12/2019 02:02:48 PM