Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

Έδρα Πρεσβείας:
Ρωσσία

Πρεσβείας:
Ul. Povarskaya 9
Postal Code: 115127
Moscow.

Τηλ.: + 7 499 575 03 10
Τηλεμοιότυπο: + 7 499 575 03 11
Ηλεκτρ. Διεύθ.: moscowembassy@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassymoscowΑ.Ε. Κος. Λεωνίδας Μαρκίδης
Πρέσβης
15.06.2017


Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/09/2017 12:02:25 PM