Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ

Έδρα Υπάτης Αρμοστείας:
Αυστραλία

Πρεσβεία:
30, Beale Crescent
Deakin ACT 2600
Canberra
Australia

Τηλ.: + 612 628 10 832
Τηλεμοιότυπο: + 612 628 10 860
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprus.org.au, consular@cyprus.org.au, press@cyprus.org.au
Ιστοσελίδα: http://www.cyprus.org.au


Α.Ε. Κα. Μάρθα Α. Μαυρομμάτη
Ύπατος Αρμοστής
25.09.2018Τελευταία Ενημέρωση στις: 02/10/2018 11:09:36 AM