ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους Υπήκοους


Γενικές Συμβουλές προς Κύπριους Ταξιδιώτες - Ανήλικοι ταξιδιώτες.


Με βάση τον Κανονισμό 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, από τις 26 Ιουνίου 2012 είναι υποχρεωτική η επίδειξη ξεχωριστού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου για να ταξιδέψει οποιοσδήποτε Κύπριος, σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της ΕΕ, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν απαγορεύει τη χρήση ταυτότητας ως ταξιδιωτικού εγγράφου για ταξίδια σε Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 23/07/2010, με την έναρξη έκδοσης των νέων βιομετρικών διαβατηρίων, τα τέκνα δεν περιλαμβάνονται πλέον στα διαβατήρια των γονέων και εκδίδονται ατομικά διαβατήρια και για τα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Τα παλιά διαβατήρια τύπου Ε εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, ακόμα και σε περίπτωση που σε αυτά περιλαμβάνονται τέκνα. Ωστόσο, ισχύουν μόνο για το γονέα κάτοχο του διαβατηρίου και όχι για το/τα τέκνο/α. Σε όσα από αυτά περιλαμβάνονται τέκνα θα πρέπει να εξασφαλιστούν ξεχωριστά διαβατήρια για τα τέκνα αυτά. Για την διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου αποταθείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (Τηλ. 22-804526, 22-804527 και Φαξ 22-804534) ή στα κατά τόπους ΚΕΠ.

Οι ανήλικοι πρέπει να συνοδεύονται στο αεροδρόμιο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου εισιτηρίων και των σχετικών τελωνιακών διαδικασιών, από τους γονείς, τους κηδεμόνες ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο, το οποίο θα παραμείνει μαζί τους μέχρι την αναχώρηση της πτήσης. Επίσης, πρέπει να υπάρχει άτομο, το οποίο να υποδεχτεί τους ανήλικους στο αεροδρόμιο άφιξης, και το οποίο να έχει λάβει εξουσιοδότηση από τους γονείς ή κηδεμόνες.

Οι γονείς και κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων εγγράφων και άλλων πληροφοριών από τον τουριστικό πράκτορα ή την αεροπορική εταιρεία σχετικά με το ταξίδι του ανηλίκου. Όσοι ανήλικοι εξέρχονται από την Κύπρο και δεν συνοδεύονται και από τους δύο γονείς ή τον κηδεμόνα οφείλουν να προσκομίζουν νόμιμη και επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τον γονέα που δεν τους συνοδεύει ή τον κηδεμόνα τους κατά τον συνοριακό έλεγχο.

Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής