Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΤΑΝΖΑΝΙΑ


Κος. Γιώργος Ν. Μαυρουδής
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Arusha

Επίτιμο Προξενείο:
Plot 92 A Haile Selassie Road
Arusha
Tanzania

Ταχυδρομική Διεύθ.:
P.O. Box 2590
Arusha
Tanzania


Τηλ.: + 255 27 25 488 40, + 255 784 290 100 (κινητό), + 255 784 40 23 44 (κινητό Προξενικού Λειτουργού)
+ 255 787 88 33 69 (κινητό προξένου), + 357 97 63 57 65 (κυπριακός αριθμός κινητού προξένου)
Τηλεμοιότυπο: + 255 27 254 88 40
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cyconsultz@yahoo.co.uk, steffi@gmsafaris.com (προξενικού λειτουργού), winnie@gmsafaris.com (προξενικού λειτουργού),
george@gmsafaris.com (προξένου)


Ώρες Γραφείου:
08:30 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)

14:00 - 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 11/09/2018 02:26:13 PM