Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Μάρκου Κυπριανού για τα Συμπεράσματα για τη Διεύρυνση όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ


Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μας για το κείμενο των Συμπερασμάτων για τη Διεύρυνση, όπως εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ. Επιθυμώ, επίσης, να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία γιατί κατάφερε να παρουσιάσει ένα ισορροπημένο κείμενο.


Σε σχέση με τη διαδικασία της Διεύρυνσης, τα Συμπεράσματα τονίζουν την ανάγκη ικανοποίησης των απαιτούμενων κριτηρίων και επισημαίνουν ότι η κάθε υποψήφια χώρα αξιολογείται στη βάση των δικών της επιδόσεων. Αναφέρουν, επίσης, ότι ο ρυθμός προόδου των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και της εναρμόνισης τους με το Κεκτημένο.

Αναφορικά με την Κύπρο, επιθυμώ να τονίσω ότι οι αναφορές στο κείμενο, μας ικανοποιούν και είναι ενισχυμένες σε σχέση με προηγούμενα κείμενα Συμπερασμάτων.

Το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, εκφράζει λύπη γιατί η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την πλήρη και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και γιατί δεν έχει επιτελεστεί πρόοδος στο ζήτημα της εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι αναμένεται επείγουσα πρόοδος εκ μέρους της Τουρκίας επί των ζητημάτων αυτών. Αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία εν όψει του 2009. Παράλληλα, τονίζεται ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο της Τουρκίας επί των ζητημάτων που περιλαμβάνονται στη Δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, στη βάση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006.

Σε ότι αφορά το Κυπριακό, ιδιαίτερα ικανοποιητικές είναι οι αναφορές σε επείγουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τουρκίας και σε δίκαιη λύση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο αναμένει από την Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τη διαπραγματευτική διαδικασία, με στόχο την εξεύρεση μιας δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης λύσης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στη βάση των αρχών επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ. Η αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας ως προς τη μορφή της λύσης. Η Τουρκία καλείται, επίσης, να προβεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, έτσι ώστε να εμπεδωθεί θετικό κλίμα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Επισημαίνω, επίσης, την παρότρυνση του Συμβουλίου προς την Τουρκία να αποφύγει οιαδήποτε απειλή, τριβή ή ενέργεια που δύναται να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Αυτό, αποκτά πρόσθετη σημασία για εμάς, δεδομένων των πρόσφατων προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου.

Σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, το Συμβούλιο εκφράζει απογοήτευση γιατί κατά το 2008 έλαβαν χώραν περιορισμένες μεταρρυθμίσεις, και καλεί την Τουρκία να τις επισπεύσει, ειδικότερα στους τομείς του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας της έκφρασης, θρησκείας και δικαιωμάτων των γυναικών.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε σχέση με την αναφορά σε άνοιγμα και προσωρινό κλείσιμο διαπραγματευτικών κεφαλαίων, αυτό γίνεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και υπό την αίρεση των σχετικών Συμπερασμάτων του Δεκεμβρίου 2006, τα οποία ορίζουν κατά τρόπο συγκεκριμένο τι πρέπει να προηγηθεί του κλεισίματος οποιουδήποτε Κεφαλαίου για την Τουρκία, δηλαδή ότι η Τουρκία θα υλοποιήσει πλήρως και χωρίς διακρίσεις τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο και ότι θα άρει τους περιορισμούς έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/06/2016 08:28:21 AM