Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΙΣΡΑΗΛ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Ιωαννη Γρυπάρη 4
1090 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 25159
1307 Λευκωσία
Κύπρος

Tηλ.: + 357 22 369 500, + 357 99 66 29 88 (24 ώρες τηλεφωνική επικοινωνία έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 369 555
Ηλεκτρ. Διεύθ.: ambass-sec@nicosia.mfa.gov.il
Ιστοσελίδα: http://nicosia.mfa.gov.ilΠροξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 357 22 369 519
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 369 555
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cons1@nicosia.mfa.gov.il, consul@nicosia.mfa.gov.il


'Ωρες Γραφείου:
08:30 – 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Ώρες για το κοινό του Προξενικού Γραφείου:
09:00 - 12:00 (Δευτέρα -Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
9 Μαίου 2019 (είναι διαφορετική κάθε χρόνο)Α.Ε. Κoς. Shmuel (Sammy) Revel
Πρέσβης
05.01.2018
Κα. Osnat Revel


Κα.Noga Caspi
Συμβουλος
Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής
01.08.2018
Κος.Ofir Caspi


Κος. Yossef Wurmbrand
Σύμβουλος
Πρόξενος - Διαχειριστής
12.07.2017


Κος. Tamir Mor Yosef
Aκόλουθος
Κα. Rony Mor Yosef
04.08.2019


Κος. Omri Afasi
Ακόλουθος
29.03.2019


Κος. Shlomo Saar Saragosi
Ακόλουθος
24.06.2018


Κος. Youval Aseo
Ακόλουθος
Κα. Eti Aseo
01.07.2017


Κος. Zvika Shahar
Στρατιωτικός Aκόλουθος
(΄Εδρα: Αθήνα)
06.08.2017Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/12/2019 12:53:08 PM