Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Επαφές της Υπουργού Εξωτερικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - 29/01/2008


Η Υπουργός Εξωτερικών κα Ερατώ Κοζάκου - Μαρκουλλή, η οποία βρίσκεται από χθες στις Βρυξέλλες, είχε σήμερα σειρά επαφών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Η κα Μαρκουλλή είχε ιδιαίτερες συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας κ. Martin Schulz, τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών κ. Francis Wurtz και τον Συμπρόεδρο της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών κ. Brian Crowley. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη κ. Graham Watson, ο οποίος συνοδεύετο από την κα Karen Resetarits, μέλος του Προεδρείου της Ομάδας και μέλος της Ομάδας Επαφής των Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Στο πλαίσιο των επαφών της, η Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε, επίσης, με τον κ. Γ. Γεωργίου, μέλος του Προεδρείου της Ομάδας Ανεξαρτησία και Δημοκρατία και μέλος της Ομάδας Επαφής του Ευρωκοινοβουλίου για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η κα Μαρκουλλή ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συνάντηση με την Πρόεδρο της Ομάδας Επαφής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών κα Francoise Grossetete.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, που διεξήχθηκαν σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκε το Κυπριακό και τα μέτρα της Κυπριακής Κυβέρνησης και της ΕΕ για την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας. Όσον αφορά το Κυπριακό τονίστηκε η ανάγκη στήριξης των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας της 8ης Ιουλίου και της Διαδικασίας Γκαμπάρι, που στοχεύουν στη συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της ΕΕ. Τονίστηκε, επίσης, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαχρονικά προς την κατεύθυνση της επανένωσης της Κύπρου και του λαού της.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:10:37 PM