Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΜΠΑΡΜΠΕΙΤΟΣ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΠΑΡΜΠΕΙΤΟΣ

Έδρα Υπάτης Αρμοστείας:
Ουάσινγκτον

Πρεσβεία:
2211 R St. North West
Washington DC 20008

Τηλ.: + 1 202 46 25 772, + 1 202 79 72 356 (κατοικία)
Τηλεμοιότυπο: + 1 202 48 36 710, + 1 202 98 67 116 (κατοικία)
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprusembassy.net
Ιστοσελίδα: http://www.cyprusembassy.net


Α.Ε. Κος. Λεωνίδας Παντελίδης
Ύπατος Αρμοστής
09.02.2015

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2017 11:53:42 AM