Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Υπεγράφη η ανανέωση του Μνημονίου για την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης στη γαλλική γλώσσα της κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης - 06/09/2010


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών η τελετή υπογραφής της ανανέωσης του Μνημονίου σχετικά με την εφαρμογή ενός πολυετούς προγράμματος κατάρτισης στη γαλλική γλώσσα της κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας: «Η γαλλική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το Μνημόνιο ανανεώνεται για μια νέα τριετία που αρχίζει από σήμερα.


Το πρόγραμμα «Τα γαλλικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση» εφαρμόζεται σε χώρες του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας με τεράστια επιτυχία. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη δραστηριότητα του Οργανισμού, κυρίως στις χώρες όπου η γαλλική δεν είναι η μητρική ή επίσημη γλώσσα.

Το Μνημόνιο υπεγράφη για πρώτη φορά στις 2 Μαρτίου 2007, ύστερα από την ένταξή της Κύπρου στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (Δ.Ο.Γ.) ως συνδεδεμένο μέλος τον Σεπτέμβριο του 2006.

Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας αποτελείται σήμερα από 56 κράτη μέλη και 14 παρατηρητές και αποτελεί σημαντικό παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας μεταξύ λαών και Κυβερνήσεων. Η γαλλική γλώσσα ομιλείται σήμερα από 80 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις ηπείρους και είναι γλώσσα εργασίας διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αυξανόμενος αριθμός των χωρών που εντάσσονται στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας καταδεικνύει τη σημασία και τη θέση που κατέχει σήμερα ο Οργανισμός. Χάρη στη στενή συνεργασία και τις ανταλλαγές εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, ο Δ.Ο.Γ. μπορεί να διαδραματίζει, παράλληλα, αξιοσημείωτο ρόλο στον διεθνή πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό στίβο.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Κυπριανού, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρέσβης της Γαλλίας κ. Jean-Marc Rives, εκ μέρους της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Πρέσβης του Βελγίου κ. Guy Sevrin, εκ μέρους της γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου, και ο Πρώτος Σύμβουλος της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Πολιτισμού κ. Guy Dockendorf, εκ μέρους του Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας εκπροσώπησε στην τελετή ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού και επικεφαλής του Προγράμματος «Τα γαλλικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση» κ. Stéphane Lopez.

Ο στόχος του Μνημονίου είναι η σταδιακή επιμόρφωση σημαντικού αριθμού Λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας οι οποίοι χειρίζονται και παρακολουθούν ευρωπαϊκά θέματα. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην εμβάθυνση της γνώσης της γαλλικής γλώσσας έτσι ώστε οι Λειτουργοί να είναι ικανοί στο μέλλον να χειρίζονται με άνεση τους φακέλους και τα έγγραφα στα γαλλικά και αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί η Κύπρος στις ανάγκες που θα προκύψουν από την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Είναι γεγονός ότι η μελλοντική προεδρία και η ενδεδειγμένη χρήση της γαλλικής γλώσσας συμβάλλουν στη συνεχή αύξηση του ενδιαφέροντος των Λειτουργών της δημόσιας διοίκησης για την εκμάθηση της γαλλικής.

Το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2007, οπότε άρχισε η λειτουργία των πέντε πρώτων τμημάτων εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας με 39 Λειτουργούς. Τον Σεπτέμβριο του 2008 λειτούργησαν οκτώ τμήματα στη Λευκωσία και δύο στη Λεμεσό με 87 Λειτουργούς. Τον Σεπτέμβριο του 2009 υπήρξαν δέκα τμήματα στη Λευκωσία και δύο στη Λεμεσό με 100 περίπου Λειτουργούς. Από τον Οκτώβριο θα υπάρξει υπερδιπλασιασμός των τμημάτων. Στα ήδη υπάρχοντα θα προστεθούν και 18 τμήματα για τους Λειτουργούς που πρόκειται να εμπλακούν ενεργά σε συνεδριάσεις ή άλλες δραστηριότητες κατά την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το 2012. Σε πρώτη φάση θα το παρακολουθήσουν 200 και πλέον Λειτουργοί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, ιδιαίτερα μαθήματα για Υπουργούς, Γενικούς Διευθυντές, υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων και διπλωμάτες.

Εκτός από τα τμήματα στις διάφορες επαρχίες, 20 ανώτεροι δημόσιοι Λειτουργοί και διπλωμάτες επωφελήθηκαν των βραχυπρόθεσμων υποτροφιών που πρόσφερε ο Δ.Ο.Γ και παρακολούθησαν, σε εξειδικευμένα κέντρα της Γαλλίας και του Βελγίου, μαθήματα γαλλικής γλώσσας με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Εκατόν και πλέον γαλλόφωνοι Λειτουργοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο διήμερα εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ετοιμάζεται το τρίτο της ίδιας σειράς.

Πέραν της προώθησης της γαλλικής γλώσσας, το πρόγραμμα συμβάλλει, κυρίως, στη σταδιακή διάδοση της Γαλλοφωνίας και του γαλλόφωνου πολιτισμού στην κυπριακή κοινωνία και διευρύνει συνεχώς τον κύκλο των φίλων της Γαλλοφωνίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από την Κυπριακή Κυβέρνηση και κατά 50% από τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας. Οι υποτροφίες, τα ιδιαίτερα μαθήματα και τα σεμινάρια για γαλλόφωνους χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον Διεθνή Οργανισμό. Τη διεξαγωγή των μαθημάτων αναλαμβάνει, βάσει του Μνημονίου, το Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο στη Λευκωσία με διορισμό έμπειρων σε θέματα ΕΕ καθηγητών.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση θεωρεί ότι η υπογραφή του Μνημονίου είναι πρωταρχικής σημασίας για την προώθηση της γαλλικής γλώσσας, όπως επίσης και των αξιών της Γαλλοφωνίας και του πολιτισμού των γαλλόφωνων χωρών και εύχεται αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και να επεκταθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ιστοσελίδα: http://www.francophonie.org, καθώς και στην υπεύθυνη του προγράμματος «Τα γαλλικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση» στο Υπουργείο Εξωτερικών κα Γεωργία Γεωργίου – Χατζηκωστή, τηλ: 22401174, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ghadjicosti@ mfa.gov.cy.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:27:47 PM