Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ


Κα. Άννα Μάξιμου Μιχαηλίδη
Επίτιμη Γενική Πρόξενος του Ισημερινού στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Αρχ. Λεοντίου A’ 254
Maximos Court A’
1ος όροφος
CY-3020 Λεμεσός
Κύπρος

Τ.Κ. 50167
CY-3601 Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ.: + 357 25 334 245
Τηλεμοιότυπο: + 357 25 336 402
Ηλεκτρ. Διεύθ.: ecuconsulate@maximosgroup.com


Ώρες Γραφείου:
09:00 - 16:30 (Δευτέρα - Πέμπτη)
09:00 - 14:00 (Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2018 12:32:26 PM