Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων - 03/09/2008


Χαιρετίζω θερμά όλους κατά την επίσημη έναρξη ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Σας καλωσορίζω, κ. Downer, ως Ειδικό Σύμβουλο και εσάς, κ. Zerihoun, ως Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα και σας διαβεβαιώνω για την πλήρη συνεργασία μας. Παρακαλώ να διαβιβάσετε στον Γενικό Γραμματέα την εκτίμησή μας για το συνεχές ενδιαφέρον και υποστήριξη τόσο τη δική του όσο και των Ηνωμένων Εθνών.


Έχει έλθει ο καιρός για να δοθεί τέλος στο από μακρού υφιστάμενο κυπριακό πρόβλημα και για να δοθεί στον κυπριακό λαό το καλύτερο μέλλον που του αξίζει.

Οι βάσεις για μια συμφωνία περιγράφονται στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και 1979 οι οποίες προβλέπουν το μετασχηματισμό του ενιαίου κράτους σε ένα ομόσπονδο κράτος.

Στις προσπάθειές μας πρέπει να καθοδηγούμαστε από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που υποστηρίζουν τη λύση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με μια και μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα.

Σε αυτές τις πλήρεις διαπραγματεύσεις που ξεκινούμε επίσημα σήμερα είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε τις βασικές αρχές που μέχρι τώρα μας συνόδευαν σε αυτή τη διαδικασία: να επιτύχουμε μια συμφωνημένη λύση μέσω της αποστολής καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα εγκριθεί από το λαό σε ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα χωρίς επιδιαιτησία και τεχνητά χρονοδιαγράμματα, να διασφαλίσουμε ότι οι Κύπριοι θα έχουν την ευθύνη για τη διαδικασία και ότι το αποτέλεσμα θα είναι μια κυπριακή λύση από τους Κύπριους και για τους Κύπριους. Μια άλλη βασική αρχή, η οποία πρέπει να τηρηθεί σε αυτή τη διαδικασία, όπως έγινε σε όλες τις προηγούμενες διαδικασίες, είναι ότι τίποτα δεν θα θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί πριν συμφωνηθούν όλα.

Πρέπει, επίσης, με συνέπεια να είμαστε προσηλωμένοι στη συμφωνημένη κοινή βάση που επιβεβαιώθηκε στις συναντήσεις μας: μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με μια και μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα.

Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ότι η Κύπρος είναι ένα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η λύση πρέπει να σέβεται και εφαρμόζει τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναμένουμε ότι θα επιδειχθεί ένα νέο πνεύμα συμβιβασμού από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι όλοι θα σέβονται την ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ενωμένης Κύπρου.

Ελπίζω ολόψυχα ότι οι δυο κοινότητες της Κύπρου θα αφήσουν κατά μέρος τις συγκρούσεις του παρελθόντος, θα επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και θα αναλάβουν κοινή δράση για να αποφασίσουν το μέλλον τους σε μια επανενωμένη πατρίδα.

Εγώ προσωπικά θα κάνω κάθε τι το δυνατό για την υλοποίηση αυτού του οράματος.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 03:49:49 PM