Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΖΑΜΒΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΜΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Via Ennio Quirino Visconti 8
00193 Rome
Italy

Τηλ.: + 39 06 360 025 90, + 39 06 322 16 55 (απ' ευθείας γραμμή)
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 97 61 30 35
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@zambianembassy.it, zamrome@rdn.it
Ιστοσελίδα: www.zambianembassy.it


Προξενικό Τμήμα:
Tηλ..: + 39 06 360 069 03
Φαξ.:
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@zambianembassy.it, zamrome@rdn.it


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
24 Οκτωβρίου (1964)


Κα. Victoria Mushibwe
Επιτετραμμένος Α.Ε.


Κος. Silumelume Mubukwanu
Σύμβουλος Οικονομικών


Κος. Kayoya Masuhwa
Γραμματέας Α΄- Γεωργίας


Κος. Clifford Ηavula Lambe
Γραμματέας Α΄ - Πολιτικής και Διοίκησης


Κος. Glyne Michelo
Γραμματέας Α΄ - Οικονομικών και Εμπορίου


Κα. Manako Chipumbu Siakakole
Γραμματέας Α΄ - Multilateal


Κος. Boss Mbindawina
Γραμματέας Γ΄ - Πολιτικός


Κα. Grace Imasiku Ushibantu
Γραμματέας Γ΄ - Λογιστή


Κα. Maria Kapambwe Kasolo
Γραμματέας Γ΄ - Προσωπικός Βοηθός

Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:01:28 AM