ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνή Θέματα


Κoσσυφοπέδιο


Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει πλήρως προσηλωμένη στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας. Ως εκ τούτου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει την μονομερώς ανακηρυχθείσα ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου.


Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε και στα τρία διαδικαστικά στάδια ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, σχετικά με το αίτημα της Σερβίας προς το Δικαστήριο για παροχή συμβουλευτικής Γνώμης “για το εάν η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας από τα θεσμικά όργανα της προσωρινης αυτοκυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο”, υποστηρίζοντας τη θέση ότι η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει τις προσπάθειες για εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης επί του ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου μέσω του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και υπό τον υποστηρικτικό ρόλο της ΕΕ, ως προνοείται από το Ψήφισμα 64/298 το οποίο υιοθετήθηκε από τη ΓΣ ΟΗΕ στις 9 Σεπτεμβρίου 2010. Θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι η νομική βάση για επίλυση του θέματος του Κοσσυφοπεδίου παραμένει το ψήφισμα 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ανακοίνωση Νομικής Υπηρεσία Κυπριακής Δημοκρατίας: “Το Διεθνές Δικαστήριο, το Κοσσυφοπέδιο και η Κύπρος ” (μόνο στα αγγλικά)

Παρακαλώ επισκεφθείτε τον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:

http://www.law.gov.cy/law/lawoffice.nsf/All/0E8A1DF99EB65B9CC225785C003D801A?OpenDocument&highlight=Kosovo

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής