Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΜΑΛΑΙΣΙΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ύπατη Αρμοστεία:
Salah Eldin Al Ayyoubi Street
Halwani Building
5th and 6th floor
Ras Beirut
Lebanon

Τηλ.: + 961 1 78 71 44, + 961 1 78 71 66
Τηλεμοιότυπο: +961 1 78 73 44
Ηλεκτ. Διεύθυνση: mwbeirut@kln.gov.my
Ιστοσελίδα:


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 15:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
31 Αυγούστου - Μέρα Ανεξαρτησίας (1957)Α.Ε. Κος. Mohd Aznor Mahat
Yπατος Αρμοστής
26.09.2017
Kα. Mazitah Ahmad


Kα. Nur Haidar Abd Wadid
Γραμματέας Α΄
25.07.2017


Κος. Mohd Isa Banang Duin
Γραμματέας Β΄
08.05.2018
Κα. Nur Faseha Kasim
Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/02/2020 12:36:24 PM