Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑΚος. Κύπρος Κοτζικας
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Christchurch

Προξενείο:
P.O. Box 11288
Sockburn
Christchurch 8443
New Zealand

Τηλ.: + 64 3 343 0587
Τηλεμοιότυπο: + 64 3 348 6788
Ηλεκτρ. Διεύθ.: dep@unitedfisheries.co.nz


΄Ωρες Γραφείου:
09:00 - 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/02/2019 02:23:19 PM