Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών


Με τη θέση της Τουρκίας περί εκλιπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας δεν συμφωνούν τα 193 μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πλην της Τουρκίας. Εκλιπούσα από το πλαίσιο της διεθνούς έννομης τάξης είναι η τουρκοκυπριακή κοινότητα ως «ψευδοκράτος» το οποίο αναγνωρίζει μόνο η Τουρκία.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/10/2016 12:17:14 PM