Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΜΑΛΑΙΣΙΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Υπάτη Αρμοστεία:
D- 64 Malcha Marg,
Chanakyapuri
New Delhi -110 021
Ιndia

Τηλ.: + 91 11 43 58 62 95
Τηλεμοιότυπο: + 91 11 26 11 11 60
Ηλεκτρ. Διεύθ.: delhihc@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy/highcomnewdelhi
  


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 91 11 435 86 259
Τηλεμοιότυπο: + 91 11 26 87 20 76
Ηλεκτρ. Διεύθ.: delhi.consulate@mfa.gov.cy


Επίσκεψη / ώρες τηλεφώνου του Προξενικό Τμήμα:
10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. (Δευτέρα - Παρασκευή)

 
Ώρες Γραφείου:
09:00 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
13:30 - 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Α.Ε. Κος. Δημήτριος Θεοφυλάκτου
Ύπατος Αρμοστής
17.03.2016

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/08/2017 02:35:05 PM