Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις υιοθετηθείσες Αποφάσεις της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης - 14/06/2012


Στις 4-6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η συνεδρία της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών (σε σύνθεση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), όπου συζητήθηκε το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων μέσω της επίβλεψης της εκτέλεσης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στις υποθέσεις της Τέταρτης Διακρατικής Προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας και Βαρνάβα και άλλοι κατά της Τουρκίας.


Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ικανοποίησή του για τις υιοθετηθείσες Αποφάσεις της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του ΣτΕ, όπου για πρώτη φορά επιτυγχάνεται σαφής αναφορά σε στρατιωτικές ζώνες και σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία και εκθέσεις του τουρκικού στρατού. Παράλληλα, η Επιτροπή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη η Τουρκία να διερευνήσει αποτελεσματικά τόσο τις περιπτώσεις ανθρώπων των οποίων τα λείψανα έχουν ταυτοποιηθεί όσο και αυτών των οποίων αγνοείται η τύχη. Επίσης, για πρώτη φορά γίνεται σαφής, ξεχωριστή αναφορά σε ερευνώντες αξιωματούχους, διαχωρίζοντας έτσι την ευθύνη της Τουρκίας από τις εργασίες της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Υπουργών καλεί την Τουρκία, ανάμεσα σε άλλα:

- να υιοθετήσει μια ενεργητική προσέγγιση όσον αφορά στην αποτελεσματική διερεύνηση της τύχης των ατόμων που εξακολουθούν να αγνοούνται, επαναλαμβάνοντας το αίτημά της για ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η Τουρκία επιτρέποντας στη ΔΕΑ και στους ερευνώντες αξιωματούχους πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και χώρους, ιδίως όσον αφορά στρατιωτικές ζώνες,

- να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από την Επιτροπή, αξιοποιώντας παράλληλα όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιέχονται σε στρατιωτικά αρχεία και εκθέσεις.

Όσον αφορά στην υπόθεση Βαρνάβα, η Επιτροπή κάλεσε τις τουρκικές αρχές να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες στις οποίες προβαίνουν για τα συγκεκριμένα άτομα που αφορά η Απόφαση του ΕΔΑΔ, καθώς ζήτησε και την καταβολή της δίκαιης ικανοποίησης που αποφάσισε το Δικαστήριο.

Με τις υιοθετηθείσες Αποφάσεις, που αποτελούν το επιστέγασμα των συστηματικών προσπαθειών της Κυβέρνησης, της Νομικής Υπηρεσίας και των άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, δίδεται σαφέστατο μήνυμα στην Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμμορφωθεί επιτέλους με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Αποφάσεις του ΕΔΑΔ, προς όφελος των συγγενών των αγνοουμένων. Μέσω των Αποφάσεων επαναβεβαιώνεται η αποφασιστικότητα των κρατών μελών του ΣτΕ να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα οδηγήσουν την Τουρκία στην πλήρη συμμόρφωση της με τις Αποφάσεις του ΕΔΑΔ, χωρίς να αποδέχονται ημίμετρα και παρελκυστικές πολιτικές.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:38:21 PM