ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνείς Οργανισμοί


Η Κύπρος και η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών


Η Ένωση ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα ως ένας αμερόληπτος διεθνής οργανισμός, στο πλαίσιο του οποίου οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και τις εξελίξεις στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών. Παρόλον που παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύτερο κοινό, το έργο της Ένωσης έχει βοηθήσει στη δημιουργία παγκόσμιου δικτύου επικοινωνιών. Σήμερα, το δίκτυο αυτό διαθέτει ένα τεράστιο φάσμα τεχνολογιών και αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συστήματα που έχει ποτέ αναπτύξει ο άνθρωπος. Το 1947, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ITU πραγματοποίησε διάσκεψη στην Ατλάντικ Σίτυ, με σκοπό την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Ένωσης. Στο πλαίσιο συμφωνίας με τον νεοϊδρυθέντα Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 15 Οκτωβρίου 1947, η Ένωση καθιερώνεται ως εξειδικευμένο Σώμα του ΟΗΕ. Το 1948 η έδρα της Ένωσης μεταφέρθηκε από τη Βέρνη στη Γενεύη. Ταυτόχρονα, ιδρύθηκε το Διεθνές Συμβούλιο Εγγραφής Συχνοτήτων (International Frequency Registration Board - IFRB) για να συντονίζει το όλο και πιο περίπλοκο έργο της διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων. Τον ίδιο χρόνο, ο Πίνακας Κατανομής Συχνοτήτων, που είχε εισαχθεί το 1912, έγινε υποχρεωτικός.


Σήμερα η ITU λειτουργεί σε πολύ διαφορετικό κλίμα απ’ εκείνο που επικρατούσε όταν ιδρύθηκε πριν 135 περίπου χρόνια. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι τηλεπικοινωνίες έχουν εξελιχθεί από εργαλείο για διευκόλυνση της προσωπικής επικοινωνίας, σε ουσιαστική υποδομή που στηρίζει πολυάριθμες ανθρώπινες δραστηριότητες, από το διεθνές εμπόριο μέχρι την υγεία και, όλο και περισσότερο, την παιδεία. Τα γρήγορα και αξιόπιστα δίκτυα τηλεπικοινωνίας είναι πλέον ουσιώδη στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στους τομείς των τραπεζικών συναλλαγών, των μεταφορών, του τουρισμού, της διαδικτυακής πληροφόρησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Κύπρος έγινε κράτος μέλος της ITU το 1961.

Οι τρεις τομείς της Ένωσης – Ραδιοεπικοινωνίες (ITU-R), Τυποποίηση Τηλεπικοινωνιών (ITU-T) και Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιών (ITU-D) δημιουργούν και διαμορφώνουν τα δίκτυα και τις υπηρεσίες του μέλλοντος. Οι δραστηριότητές τους καλύπτουν όλες τις πτυχές των επικοινωνιών, από τον καθορισμό προτύπων που διευκολύνουν την ομαλή διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού και των συστημάτων σε παγκόσμια βάση, μέχρι την υιοθέτηση διαδικασιών λειτουργίας για το τεράστιο και εξελισσόμενο φάσμα ασύρματων υπηρεσιών και τον σχεδιασμό προγραμμάτων για τη βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το έργο της ITU έχει προσφέρει το αναγκαίο υπόβαθρο που επέτρεψε στις τηλεπικοινωνίες να εξελιχθούν σε μια παγκόσμια βιομηχανία του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Η ITU-R καταρτίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επίγειων και διαστημικών ασύρματων υπηρεσιών και συστημάτων, και αναπτύσσει διαδικασίες λειτουργίας. Αναλαμβάνει επίσης τις σημαντικές τεχνικές μελέτες οι οποίες αποτελούν τη βάση για τις ρυθμιστικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε διασκέψεις ραδιοεπικοινωνίας. Η Κύπρος, μέσω του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, συμμετέχει στις δραστηριότητες της ITU-R εδώ και 20 χρόνια.

Ιανουάριος, 2008

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής