ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους Υπήκοους


Γενικές Συμβουλές προς Κύπριους Ταξιδιώτες - Γενικές Οδηγίες προς Κύπριους ταξιδιώτες (τι να αποφεύγουν για να είναι ασφαλείς/υγιείς – έρευνα προορισμού/ τοπικές ιδιαιτερότητες).


1. Διατηρούν αντίγραφο του διαβατηρίου και της ταυτότητας τους (σε ηλεκτρονική μορφή), φωτογραφιών διαβατηρίου, καθώς και του συμβολαίου ταξιδιωτικής ασφάλειας, των πιστωτικών καρτών και άλλων επίσημων και σημαντικών εγγράφων. Να έχουν αντίγραφα των διαβατηρίων μαζί τους, αλλά σε ξεχωριστό χώρο από εκεί που φυλάσσουν τα πρωτότυπα, καθώς και ένα αντίγραφο σε συγγενικό πρόσωπο τους στην Κύπρο.

2. Βεβαιωθούν ότι το διαβατήριο τους έχει ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ταξιδιού τους.
3. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατοχή ναρκωτικών μπορεί να οδηγήσει σε ποινές, όπως βαριά πρόστιμα, πολυετή φυλάκιση ή ακόμη και σε θανατική ποινή σε ορισμένες χώρες.
4. Αποθηκεύουν τα προσωπικά τους είδη, καθώς και τα όποια εμπορεύματα μεταφέρουν και που πιθανόν χρειάζεται να δηλωθούν στο τελωνείο, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εξέταση τους από τις τελωνειακές Αρχές και τις Αρχές ασφαλείας στα αεροδρόμια από τα οποία θα διέλθουν.
5. Να μην μεταφέρουν εμπορεύματα ή άλλα αντικείμενα για λογαριασμό τρίτων.
6. Να μην παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στο τελωνείο ή στις αστυνομικές Αρχές. Οι κυρώσεις για παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών είναι πολύ σοβαρές.
7. Να μην παραβιάζουν το νόμο και την τάξη στην χώρα προορισμού τους. Οι δυνατότητες παρέμβασης της Κυπριακής πολιτείας είναι περιορισμένες.
8. Εάν τα υπάρχοντά τους έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, θα πρέπει να καταγγείλουν άμεσα την απώλεια/κλοπή στην τοπική αστυνομία. Είναι επιβεβλημένη η εξασφάλιση αντίγραφου της έκθεσης της αστυνομίας για τις όποιες ασφαλιστικές αξιώσεις ή/και ως επεξήγηση του τι συνέβη.

Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής