Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΕΣΘΟΝΙΑ


Κος. Μιχάλης Ζαμπέλας
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατίας της Εσθονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Θεμιστοκλή Δέρβη 3
Julia House
1066 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 21612
1591 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 555 600, + 357 22 431 784 (οικία)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 67 37 11
Ηλεκτρ. Διεύθ.: estoniaconsulate@cytanet.com.cy, zampelasm@cytanet.com.cy


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 13:00 (Δευτέρα - Πέμπτη)
14:00 – 16:00 (Δευτέρα - Πέμπτη)
08:00 – 12:00 (Παρασκευή)Κος. Γιώργος Μ. Λοΐζου
Επίτιμος Υποπρόξενος της Δημοκρατίας της Εσθονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Θεμιστοκλή Δέρβη 3
Julia House
1066 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 21612
1591 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 555 376, + 357 22 31 80 31 (οικία)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 67 37 11
Ηλεκτρ. Διεύθ.: estoniaconsulate@cytanet.com.cy, george.loizou@cy.pwc.com


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 13:00 (Δευτέρα - Πέμπτη)
14:00 – 16:00 (Δευτέρα - Πέμπτη)
08:00 – 12:00 (Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2018 12:04:49 PM