Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΑΛΒΑΝΙΑ


Κος. Vladimir Avrami
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Τίρανα

Προξενείο:
"Ibrahim Rugova" Street
Pallati 21/4
Floor 1st
Tirana
Albania


Τηλ.: + 355 44 52 17 17, + 355 69 20 21 377 (κινητό)
Ηλεκτρ. Διεύθ.: vavrami@albaniaonline.net


Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/06/2018 12:42:00 PM