Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Πρεσβεία:
Πειραιώς 27, Στρόβολος
2023 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 16027
2084 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 495 535, + 357 22 495 550, + 357 22 518 330 (Γραφείο Πρέσβη), + 97 683 161 (λειτουργός υπηρεσίας)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 517 383
Ηλεκτρ. Διεύθ.: nicosia@mae.ro
Ιστοσελίδα: http://www.nicosia.mae.ro/en/.


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Προξενικό Τμήμα:
Πειραιώς 27, Στρόβολος
2023 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 16027
2084 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 517 333
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 517 135


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 15:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)

Ώρες Κοινού στο Προξενικό Τμήμα:
08:45 - 15:30 (Δευτέρα - Πέμπτη) (Διάλειμμα 14:00 - 14:30)


Εθνική Επέτειος:
1 Δεκεμβρίου - Great Union Day


Κα. Daniela-Mariana Sezonov-Tane
Επιτετραμένη
Κος. Paul-Iosif Sezonov


Κος. Marius Sorin Miclea
Γενικός Πρόξενος - Επικεφαλής Προξενικού Τμήματος
Κα. Camelia Mihaela Miclea


Κα. Alina Dorojan
Σύμβουλος


Κος. Constantin Cristinel Gavrilescu
Ακόλουθος


Κος. Marius-Gabriel Ciocoiu
Διοίκηση


Κα. Mirela-Cristina Ciocoiu
Γραμματέας


Κος. Aurel Draghici
Ακόλουθος Άμυνας
(Έδρα: Αθήνα)


Κα. Elly-Ana Moga
Σύμβουλος για Εργατικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
(Έδρα: Αθήνα)Τελευταία Ενημέρωση στις: 12/03/2020 01:54:32 PM