Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Πρεσβεία:
Bulevardi 5A, 19
Helsinki 00120
Finland

Τηλ.: + 358 9 69 62 820,
Τηλεμοιότυπο: + 358 9 677 428
Ηλεκτρ. Διεύθ.: mail@cyprusembassy.fi
Ιστοσελίδα: www.cyprusembassy.fi


Ώρες Γραφείου:
08:30 – 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Παράλληλη Διαπίστευση:
ΕσθονίαΑ.Ε. Κος. Γιώργος Zωδιάτης
Πρέσβης (Διορισθείς)
03.09.2018


Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/09/2018 01:30:05 PM