Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των χημικών ουσιών του συριακού χημικού οπλοστασίου εκτός της χώρας - 25/06/2014


Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δεδηλωμένων χημικών ουσιών του συριακού χημικού οπλοστασίου εκτός της χώρας και εκφράζει την ευαρέσκειά της για τη μέχρι σήμερα πορεία του έργου της Κοινής Αποστολής ΟΗΕ-ΟΑΧΟ, όπως αυτή διαλαμβάνεται στο σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την απόφαση του εκτελεστικού συμβουλίου του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ).


Η Κύπρος είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τον ρόλο που επιτέλεσε και συνεχίζει να επιτελεί ως βάση της κοινής αποστολής ΟΗΕ-ΟΑΧΟ και ως παροχέας διευκολύνσεων προς τα κράτη που με τα μέσα τους συμβάλλουν σε αυτή, στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής θέσης της υπέρ της κατάργησης των όπλων μαζικής καταστροφής και της εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μέσα από τον συγκεκριμένο της ρόλο και δράση, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέδειξε την προστιθέμενη αξία που έχει για την εμπέδωση συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, καθώς και τη διεθνή αξιοπιστία της.

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εκφράζει, τέλος, την ευχή όπως η παρούσα εξέλιξη συμβάλει θετικά στον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης που ταλανίζει τον φίλο συριακό λαό και στη δημιουργία προϋποθέσεων σταθερότητας που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή μας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:51:07 PM