Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ


Κος. Ιωάννης Γεώργιος Μαυροκοδράτος
Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Λεωφόρος Προδρόμου 75
Oneworld House
2ος όροφος
2063 Λευκωσία

Τηλ.: + 357 22 10 57 88
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 10 51 07
Ηλεκτρ. Διεύθ.: SAconsulate@procorpcyprus.com    Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/07/2019 09:49:30 AM