Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Αγίου Προκοπίου 14
Έγκωμη
2406 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 21752
1512 Λευκωσία
Κύπρος

Tηλ.: + 357 22  44 90 50 (Πρεσβεία), + 357 22  44 90 51 (Γραφείο Πρέσβη)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22  44 90 81
Ηλεκτρ. Διεύθ.: embassyegypt.nicosia@gmail.com


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 357 22 44 90 83


Ώρες Κοινού στο Προξενικό Τμήμα:
08:45 - 15:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)

Ώρες γραφείου:
08:30 - 15:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
23 Ιουλίου - Επέτειος της Επανάστασης (1952)(national day)Κα. Mai Taha Mohamed Khalil
Πρέσβειρα
13.11.2017


Δρ. Sherif Reda Ahmed Shehata
Σύμβουλος / Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αποστολής


Κος. Mahmoud Mamdouh M. Elmoghazy
Σύμβουλος


Κος. Ahmed Elsayed Bassiouny Elsayed
Γραμματέας Α΄


Kος. Ahmed Abdelkader Ibraheem Abdel
Ακόλουθος (Διοίκησης & Οικονομικά)


Κα. Dalia Adel Abbas Ahmed
Ακόλουθος (Διοίκησης & Οικονομικά)


Κος. Khalid Salah Fahmy Habashy
Ακόλουθος (Διοίκηση και Οικονομικών)


Κος. Ahmed Osman Mohamed Ahmed
Ακόλουθος (Διοίκησης)


Κος. Mohamed Saber Hassan Hussein
Ακόλουθος (Διοίκησης)Γραφείο Άμυνας:
Συνταγματάρχης Ahmed Abdelhamid Mohamed Abdelaal
Ακόλουθος Άμυνας
Κα. Amira Elsayed Mohamed Banawy

Κος. Mohamed Taha Mostafa Salama
Aκόλουθος (Διοίκησης)


Tηλ.: + 357 22 44 90 84
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 44 90 85
Ηλεκτρ. Διεύθ.: sic.ceo@mod.gov.eg, defenseofficecyprus@gmail.comΤελευταία Ενημέρωση στις: 13/03/2020 09:03:44 AM