Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΙΑΠΩΝΙΑ


Κος. Jungo Kikuma
Επίτιμος Γενικός-Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιαπωνία

Προξενείο:
Hibiya-Marine Building
7th Floor
1-5-1 Yuraku-cho
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
Japan


Tηλ.: + 813 35 920 611
Τηλεμοιότυπο: + 813 35 920 618, + 813 32 170 120
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprus-hcg.jp


Ώρες Γραφείου:
10:00-12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή) (Τοπική ώρα)
14:00-16:30 (Δευτέρα - Παρασκευή) (Τοπική ώρα)Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/09/2018 02:22:44 PM