Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΑΙΘΙΟΠΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:       
Via Andrea Vesalio 16 - 18
00161 Ρώμη
Ιταλία

Τηλ.:  + 39 06 44 1616 307, + 39 06 44 1616 300 ( 24 ώρες τηλεφωνική επικοινωνία έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο:  + 39 06 44 03 676
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@ethiopianembassy.it
Ιστοσελίδα: htt://www.ethiopianembassy.it


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 39 06 44 1616 349, + 39 06 44 1616 320, + 39 06 44 1616 325
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 44 29 17 15
Ηλεκτρ. Διεύθ.: consular@ethiopianembassy.it


Ώρες εργασίας:
09:30 - 13:30
14:00 - 17:00


Εθνική Επέτειος:
28 Μαΐου


Κος. Mulugeta Alemseged
Πρέσβης
Τηλ.: + 39 06 44 1616 308


Δρ. Mitiku Tesso
Πληρεξούσιος Υπουργός
Τηλ.: + 39 06 44 1616 304
Κιν.: + 39 37 73 53 39 07
Ηλεκτρ. Διεύθ.: mitikudr@yahoo.com


Κος. Tarekegn Tsige
Σύμβουλος Υπουργου Ι
Τηλ.: + 39 06 44 1616 330
Κιν.: + 39 38 87 85 41 73
Ηλεκτρ. Διεύθ.: taretsegie@gmail.com


Κος. Melaku Petros
Σύμβουλος Υπουργου Ι
Τηλ.: + 39 06 44 1616 303
Κιν.: + 39 32 70 65 95 31
Ηλεκτρ. Διεύθ.: melakupetrost@gmail.com


Κος. Ato Solomon Zike
Σύμβουλος Υπουργου Ι
Τηλ.: + 39 06 44 1616 345
Κιν.: + 39 38 90 06 75 01
Ηλεκτρ. Διεύθ.: szlinaso700@gmail.com


Κος. W/ro Zeyneba Ahmed
Σύμβουλος Υπουργου ΙΙ
Τηλ.: + 39 06 44 1616 305
Κιν.: + 39 32 09 59 23 58
Ηλεκτρ. Διεύθ.: zaazeyne0@gmail.com


Κος. Ato Legesse Diro
Σύμβουλος Ι
Τηλ.: + 39 06 44 1616 316
Κιν.: + 39 38 94 59 49 65
Ηλεκτρ. Διεύθ.: dirolege8@gmail.com


Κος. Ato Walle Yehuala
Σύμβουλος IΙ
Τηλ.: + 39 06 44 1616 323
Κιν.: + 39 38 90 06 74 99
Ηλεκτρ. Διεύθ.: walleh177@gmail.com


Κος. Ato Nebiyu Mohemmed
Σύμβουλος IΙ
Τηλ.: + 39 06 44 1616 315
Κιν.: + 39 32 9476 81 26
Ηλεκτρ. Διεύθ.: m nebiyu@yahoo.com


Κος. Ato Kambiro Gacha
Γραμματέας Α΄
Τηλ.: + 39 06 44 1616 301
Κιν.: + 39 32 73 87 38 20
Ηλεκτρ. Διεύθ.: gachakambiro@yahoo.com


Κος. Ato Amsalu Alena
Γραμματέας B΄
Τηλ.: + 39 06 44 1616 309
Κιν.: + 39 32 97 79 01 26
Ηλεκτρ. Διεύθ.: amisebire@yahoo.com


Κος. Ato Mulugeta Anagaw
Γραμματέας Γ΄
Τηλ.: + 39 06 44 1616 320
Κιν.: + 39 32 88 72 26 44
Ηλεκτρ. Διεύθ.: m nebiyu@yahoo.com


Κος. W/ro Tiruwork Tito
Γραμματέας
Τηλ.: + 39 06 44 1616 307
Κιν.: + 39 32 88 74 01 32
Ηλεκτρ. Διεύθ.: tiru.tito16@gmail.comΤμήματα:

Κος. Mulugeta Alemseged
Γραφείο Πρέσβη
Τηλ.: + 39 06 44 1616 307
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@ethiopianembassy.it


Dr. Mitiku Tesso
Rome Based UN Agencies
Τηλ.: + 39 06 44 1616 303, + 39 06 44 1616 304
Ηλεκτρ. Διεύθ.: multilateral@ethiopianembassy.it


Κος. Melaku Petros
Eπιχειρήσεων και Oικονομίας
Τηλ.: + 39 06 44 1616 303
Ηλεκτρ. Διεύθ.: invest@ethiopianembassy.it, economy@ethiopianembassy.it, tourism@ethiopianembassy.it


Κος. Ato Solomon Zike
Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας
Τηλ.: + 39 06 44 1616 345, + 39 06 44 1616 309
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@ethiopianembassy.it


Κος. Ato Legesse Diro
Υποθέσεις Διασποράς
Τηλ.: + 39 06 44 1616 316
Ηλεκτρ. Διεύθ.: community@ethiopianembassy.it


Κος. W/ro Abeba Fentie
Προξενικές Υποθέσεις
Τηλ.: + 39 06 44 1616 349, + 39 06 44 1616 325
Ηλεκτρ. Διεύθ.: consular@ethiopianembassy.it


Κος. W/ro Zeyneba Ahmed
Διοίκησης και Οικονομικών
Τηλ.: + 39 06 44 1616 305
Ηλεκτρ. Διεύθ.: admin@ethiopianembassy.it

Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 08:59:36 AM