Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Παράνομη πράξη η υδατική σύνδεση Τουρκίας-κατεχομένων με βάση το διεθνές δίκαιο και την κυπριακή νομοθεσία - 15/10/2015


Η υδατική σύνδεση Τουρκίας-κατεχομένων με υποθαλάσσιο αγωγό παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί παράνομη πράξη, η οποία αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία, την εδραίωση της κατοχής και τη μεγιστοποίηση της τουρκικής επιρροής και ελέγχου επί της Κύπρου. Η παράνομη υδατική σύνδεση συνιστά ακόμα ένα κατοχικό τετελεσμένο, το οποίο επισυμβαίνει μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση στη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος.


Η Τουρκία με το έργο αυτό ενισχύει την παρουσία της στα κατεχόμενα, όχι μόνο με τη διατήρηση της κυριότητας του νερού, το οποίο θα μεταφέρεται στην Κύπρο, αλλά και με την υπαγόρευση των όρων για τη διαχείρισή του.

Το υδατικό ζήτημα είναι ένα θέμα που αναμφίβολα απασχολεί ολόκληρη την Κύπρο, για την αντιμετώπιση του οποίου εφαρμόζονται επιτυχώς από την Κυπριακή Δημοκρατία, εδώ και χρόνια, πρωτοποριακές και αποτελεσματικές πολιτικές. Το τουρκικό επιχείρημα περί δήθεν ωφέλειας ολόκληρης της Κύπρου, προβάλλεται μόνο για λόγους εντυπωσιασμού και ουδόλως ευσταθεί, αφού τεχνικά ο αγωγός δεν έχει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών όλων των Κυπρίων και αφού έγινε χωρίς καμιά συνεννόηση με την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Στην παρούσα φάση θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την επανένωση της πατρίδας μας το συντομότερο δυνατόν. Μόνο σε μια επανενωμένη πατρίδα θα καταστεί δυνατή η διαμόρφωση και η εφαρμογή μιας ολιστικής στρατηγικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων, περιλαμβανομένου και του υδατικού, χωρίς ξένες επεμβάσεις, ελέγχους και εξαρτήσεις.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:57:57 PM