Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Λουξεμβούργο, 8 Απριλίου 2019



Ο Υπουργός Εξωτερικών κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν η τρέχουσα επικαιρότητα, η κατάσταση στη Λιβύη, η Ανατολική Εταιρική Σχέση και οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ), ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Κύπρος στηρίζει ένθερμα την ΑΕΣ, υπογραμμίζοντας ότι η επικείμενη Υπουργική Σύνοδος της ΑΕΣ στις 13 Μαΐου προσφέρει μια καλή ευκαιρία στην ΕΕ να προβληματιστεί μαζί με τους έξι ανατολικούς εταίρους, σχετικά με τα επιτεύγματα και τις αδυναμίες της ΑΕΣ στα 10 χρόνια της ύπαρξής της, καθώς και να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τη μελλοντική της προοπτική. Το μήνυμά μας προς τους εταίρους της ΑΕΣ πρέπει να είναι σαφές: η πλήρης εφαρμογή των 20 παραδοτέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών τους με την ΕΕ, υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην ανάγκη σύστασης διπλωματικών σχέσεων των έξι ανατολικών εταίρων με όλα τα κράτη της Ένωσης. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη σημασία που αποδίδεται από την Κύπρο στη διάσταση των σχέσεων της ΕΕ και με τα κράτη της Νότιας Γειτονίας, τονίζοντας ότι οι δύο πτυχές μαζί αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια βελτίωσης της συνεργασίας μας με τα κράτη της ευρύτερης περιοχής.

Με αφορμή ενημέρωση της Υπάτης Εκπροσώπου κυρίας Federica Mogherini για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Λιβύη, ο Υπουργός Εξωτερικών, σε παρέμβασή του, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης του Ειδικού Απεσταλμένου του Γ.Γ. του ΟΗΕ για τη Λιβύη, τονίζοντας τη σημασία να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα και επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας. Αφού σημείωσε ότι κάτι τέτοιο είναι επίσης προς όφελος της ΕΕ και των χωρών της περιοχής, τόνισε την ανάγκη όπως το θέμα απασχολήσει σε βάθος τους Υπουργούς Εξωτερικών στο προσεχές Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στην ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή και πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, ενημέρωσε ότι πρόσφατα στο Υπουργείο Εξωτερικών διορίστηκε Ειδική Σύμβουλος για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική. Η διάσταση του φύλου είναι ένα θέμα που επιχειρούμε σταδιακά να ενσωματώσουμε στις σχέσεις μας και με τα γειτονικά κράτη, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, για να καταλήξει ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να στηρίξει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια και εντός της ΕΕ. Είναι καιρός να προχωρήσουμε από τις διακηρύξεις στις πράξεις, κατέληξε.



Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/04/2019 03:23:58 PM