Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΓΚΑΝΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
12 Abba Hillel Street
P.O. Box 1958
Ramat-Gan 52606
Israel


Τηλ.: + 972  3 57 66 000
Τηλεμοιότυπο: + 972 3 75 208 27
Ηλεκτρ. Διεύθ.: telaviv@mfa.gov.gh, ghanaemb.il@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.ghanaembassyisrael.org


Ώρες Γραφείου:  
08:30 – 14:30


Εθνική Επέτειος:
6 Μαρτίου - Μέρα Ανεξαρτησίας (1957)


Α.Ε. Κος. Hannah Ama Nyarko
Υπατος Αρμοστής
07.05.2019Τελευταία Ενημέρωση στις: 31/12/2019 01:02:43 PM