Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Αποτελέσματα Ειδικού Γραπτού Διαγωνισμού που έγινε στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2008 για την πλήρωση 35 κενών θέσεων Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας


Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι με τον πιο κάτω αριθμό ταυτότητας πέτυχαν στον Ειδικό Γραπτό Διαγωνισμό που διεξήχθη στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2008 στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης 35 κενών θέσεων Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας.


Αρ. Υπ/φίου
Αρ.
Ταυ/τας
Ενότητα
Α
Ελληνικά

(100%)
Ενότητα
Β
Αγγλικά

(100%)
Ενότητα
Γ
Διεθνή Θέματα
(100%)
Ενότητα
Δ
Ευρωπαϊκή Ένωση
(100%)
Ενότητα
Ε
Κυπριακά Θέματα
(100%)
34
799227
55
57
55
50
50
60
1059296
71
61
81
53
79
130
1047563
50
52
66
66
54
150
753033
50
64
59
51
50
252
860652
78
56
71
70
63
290
847510
76
50
66
61
55
293
790948
58
50
78
67
64
302
858104
50
50
50
58
50
332
836136
50
50
50
50
55
353
812448
77
58
66
56
60
355
763136
51
50
66
59
52
389
750782
55
50
62
51
50
392
823576
52
52
50
50
55
397
1030390
50
60
54
50
50
415
774056
50
50
53
51
50

Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι εξασφάλισαν βαθμολογία τουλάχιστον 50% στο κάθε ένα από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην εξέταση.

Όσοι από τους επιτυχόντες υποψηφίους κατέχουν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2006, θα κληθούν σε προφορική εξέταση ενώπιον της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής την 1.12.2008. Προσωπικές συστημένες επιστολές έχουν ήδη αποσταλεί.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

14 Νοεμβρίου 2008Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/06/2016 08:25:46 AM