Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες ΕΕ (Junior Professionals in Delegations)


Ανακοινώνεται η έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της ΕΕ (Junior Professionals in Delegations). To Πρόγραμμα JPD διοργανώνεται στη βάση κοινής απόφασης της ΕΥΕΔ (EEAS – Εuropean External Action Service) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Το εν λόγω κοινό από τους δύο πιο πάνω φορείς Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει κατά τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2019, θα είναι διάρκειας 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν, θα εκπαιδευθούν σε τμήματα των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες-μέλη της ΕΕ.

Η διαδικασία υποβολής για τους υποψήφιους κυπριακής υπηκοότητας προβλέπει την αποστολή αιτήσεων από μέρους των ενδιαφερομένων προς το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, στη συνέχεια, θα αποστείλει κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, για τα περαιτέρω.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2019.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει σαφώς να αναφέρουν στην αίτησή τους εάν ενδιαφέρονται για την ΕΥΕΔ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να στείλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών: info@mfa.gov.cy

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, όπως και η αίτηση υποβολής, μπορούν να ανευρεθούν στην ακόλουθη διεύθυνση :
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/node/2463_enΣχετικά Αρχεία:

Timelines JPD 2019 Round.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 412,3Kb)

text website JPD round 2019 FR final version.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 597,94Kb)

text website JPD round 2019 EN final version.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 593,53Kb)

Application-Form.pdf 5. Application-Form.pdf
Το αρχείο Application-Form.pdf (Μέγεθος: 531,44Kb)Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/01/2019 03:41:05 PM