Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΡΟΥΑΝΤΑΚος. Κύπρος Σάββα Νικολαΐδης
Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Ρουάντα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Χρυσαλινιώτισσας 26
Περιοχή Παλιάς Πόλης
1017 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 23755
1686 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 730 808, + 357 99 625 126 (κιν.)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 730 909
Ηλεκτρ. Διεύθ.: rwandaise@cytanet.com.cy


Ώρες Γραφείου:
10:00 – 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/04/2018 02:57:13 PM