Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟ

Έδρα Υπάτης Αρμοστείας:
Νότιος Αφρική

Υπάτης Αρμοστείας:
375 Marais street
Brooklyn - Pretoria
South Africa

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
P.O.Box. 14554
Hatfield 0028
Pretoria
South Africa


Τηλ.: + 27 123 463 298 (Γραφείο ’Υπατου Αρμοστή)
Τηλεμοιότυπο: + 27 123 400 024
Ηλεκτρ. Διεύθ.: pretoriahighcommission@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy/highcompretoriaΑ.Ε. Κος. Γιάννη Ιακώβου
Ύπατος Αρμοστής

Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/06/2017 03:33:41 PM