Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΙΑΜΑΪΚΗ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΜΑΪΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
1-2 Prince Consort Road
London SW7 2BZ
U.K.

Tηλ.: + 44 0 207 823 9911
Τηλεμοιότυπο: + 44 0 207 589 5154
Ηλεκτρ. Διεύθ.: jamhigh@jhcuk.com


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:30 – 17:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
6 Αυγούστου - Μέρα ΑνεξαρτησίαςΑ.Ε. Κα. Aloun Ndombet-Assamba
'Υπατος Αρμοστής
05.02.2015

Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 08:59:06 AM