ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΜΥΑΝΜΑΡ


Κύριος Δημήτριος Ανδρέας Τσίγκης
Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Ένωσης της Μυανμάρ στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Πειραιώς 24
Γραφείο 101
2023 Στρόβολος
Λευκωσία

Τηλ.: + 357 22 277 255
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 277 277
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@myanmarcyprus.com
Ιστοσελίδα: www.myanmarcyprus.com


Ώρες Γραφείου:
08:00 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00 - 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής