Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ


Κύριος Νέστορας Π. Νέστορος
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία - Χαράρε

Προξενείο:
P.O. BOX MP1234,
MOUNT PLESANT
Harare

Tηλ.: + 263 4 307618, + 263 712 200 119 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 263 (4) 304 822
Ηλεκτρ. Διεύθ.: nestorosn@gmail.com


Ώρες Γραφείου:
09:00 - 12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/01/2019 01:53:07 PM