Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

Έδρα Πρεσβείας:
Ρωσία

Πρεσβείας:
Ul. Povarskaya 9
Postal Code: 115127
Moscow

Τηλ.: + 7 499 575 03 10
Τηλεμοιότυπο: + 7 499 575 03 11
Ηλεκτρ. Διεύθ.: moscowembassy@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassymoscowΑ.Ε. Κος. Λεωνίδας Μαρκίδης
Πρέσβης
16.02.2018


Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/02/2018 11:57:49 AM