Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στην 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών - 24/09/2008


Επιθυμώ κατ΄ αρχάς να σας συγχαρώ θερμά για την εκλογή σας στην προεδρία της 63ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και να εκφράσω, επίσης, εκτίμηση για το έργο του προκατόχου σας κ. Srgjan Kerim.


Επιθυμώ, επίσης, να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα για την Έκθεσή του για το έργο του Οργανισμού και να καλωσορίσω τη σφαιρική του προσέγγιση στις απειλές που ορθώνονται μπροστά μας, καθώς επίσης και για την προσοχή του στις πρόσφατα αναδυόμενες προκλήσεις.

Είναι τιμή για μένα που προσφωνώ τη Γενική Συνέλευση για πρώτη φορά ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διατήρηση της αποτελεσματικότητας της πολυμερούς διπλωματίας και η ενδυνάμωση του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών συνιστά ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου από την ανεξαρτησία της το 1960.

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ασφαλώς σημαντικά για τη διεθνή κοινότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Κύπρο.

Είναι ένας αναγκαίος θεσμός για την επιβίωση της ανθρωπότητας και την περαιτέρω ανάπτυξή της με ισοζυγισμένο και δίκαιο τρόπο μέσα σε ολοένα πιο δύσκολες συνθήκες. Οι λαοί μας προσβλέπουν στα Ηνωμένα Έθνη ως το καλύτερο βήμα για την αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων όπως είναι η φτώχεια, οι κλιματικές αλλαγές, η αύξηση της τιμής της ενέργειας και των τροφίμων, οι αρρώστιες, οι φυσικές καταστροφές, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα πιεστικά διεθνή προβλήματα. Είτε θα ενεργούμε μαζί με ένα συλλογικό, συντονισμένο τρόπο ή τα προβλήματα θα παραμένουν και θα καθίστανται λιγότερο αντιμετωπίσιμα.

Αυτή την εβδομάδα δύο εξόχως ζωτικά θέματα τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής και συγκεκριμένα το πώς θα επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας και οι ειδικές ανάγκες της Αφρικής. Καλωσορίζω την προσοχή που δίνεται και στα δύο και υπογραμμίζω την ανάγκη για συλλογική δράση από τη διεθνή κοινότητα. Αλλά τα λόγια μας πρέπει να τα συνοδεύουν οι πράξεις μας.

Η Κύπρος όταν απαλλάγηκε από τα δεσμά της αποικιοκρατίας το 1960 ήταν ένα φτωχό ανεξάρτητο κράτος. Οι προοπτικές του δεν ήταν ιδιαίτερα καλές. Ένα μικρό νησιωτικό κράτος με σύμφυτο πρόβλημα απόστασης από τις μεγάλες αγορές, χωρίς να διαθέτει φυσικούς πόρους, αντιμετωπίζοντας διαρκές και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα ανομβρίας. Τα πράγματα δεν παρουσιάζονταν ιδιαίτερα ευνοϊκά για τη νεαρή Δημοκρατία. Αλλά εργαστήκαμε σκληρά για να στρέψουμε τη ζυγαριά υπέρ μας και να πετύχουμε ανάπτυξη και οικονομική ευρωστία.

Η τουρκική εισβολή του 1974 επέφερε μια τεράστια οικονομική και ανθρώπινη καταστροφή. Ένα τρίτο του λαού μας προσφυγοποιήθηκε στη δική του πατρίδα. Αλλά αντέξαμε και ξεπεράσαμε την καταστροφή. Παρείχαμε στους πρόσφυγες τα μέσα όχι μόνο για την επιβίωσή τους, αλλά και για την οικονομική τους επαναδραστηριοποίηση. Η εμπειρία μας, μας επιφορτίζει με το καθήκον έκφρασης αλληλεγγύης σε όλους εκείνους που αγωνίζονται για την ανάπτυξή τους.

Η Κύπρος είναι σταθερά δεσμευμένη στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και δίνει έμφαση στα προγράμματα ξένης αναπτυξιακής βοήθειας στην Αφρική. Επικεντρωνόμαστε σε ένα μικρό αριθμό χωρών συγκεντρώνοντας τις προσπάθειές μας σε αναπτυξιακά έργα υποδομής στους τομείς της υγείας και εκπαίδευσης.

Η Κύπρος προοδευτικά εντείνει τις προσπάθειές της αυξάνοντας το επίπεδο βοήθειας προς περισσότερες χώρες.

Τα μικρά κράτη επενδύουν περισσότερα στην πολυμερή διπλωματία και σε ένα δίκαιο και λειτουργικό σύστημα συλλογικής ασφάλειας βασισμένο στις αρχές της κυρίαρχης ισότητας και του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας.

Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο παράδειγμα από αυτό της Κύπρου. Από τις πρώτες μέρες της ανεξαρτησίας της, η Κύπρος αναγκάστηκε να προσφύγει στη διεθνή κοινότητα για συμπαράσταση για να υπερασπιστεί και να διατηρήσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Έγινε θύμα ξένων επεμβάσεων που έσπειραν το σπόρο εσωτερικών προβλημάτων στο καινούργιο κράτος. Αυτές οι δυσκολίες έτυχαν εκμετάλλευσης για την εξυπηρέτηση στρατηγικών συμφερόντων, ξένων προς την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητά μας. Το αποκορύφωμα ήταν το στρατιωτικό πραξικόπημα που προήλθε από την στρατιωτική χούντα των Αθηνών και η τουρκική στρατιωτική εισβολή του Ιουλίου –Αυγούστου του 1974.

Αλλά η Κύπρος επιβίωσε. Η θέληση της διεθνούς κοινότητας για την επιβίωση της Κύπρου εκφράζεται μέσα από μια πληθώρα ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η πλειοψηφία των οποίων, δυστυχώς, δεν εφαρμόστηκε. Παρόλα αυτά η ηθική στήριξη και η σταθερή θέση των Ηνωμένων Εθνών όπλισαν την Κύπρο με το σπαθί και την ασπίδα ώστε να παραμείνει και να συνεχίσει να παραμένει στο μέλλον μια αδιαίρετη, ανεξάρτητη χώρα με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα.

Επιπλέον, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο περιέχουν δύο επιπρόσθετα στοιχεία. Προβλέπουν για μια διαδικασία διαπραγματεύσεων υπό την μορφή της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα και, κάτι πολύ σημαντικό, καθορίζουν το νομικο-πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι συζητήσεις για την εσωτερική αρχιτεκτονική του κυπριακού κράτους θα λάβουν χώραν. Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι πολύ ουσιώδη και η επιτυχία μας στη νέα προσπάθεια που αρχίζει τώρα, πιστεύω ακράδαντα, θα εξαρτηθεί από το σεβασμό σε αυτές τις ουσιώδεις προϋποθέσεις.

Όσον αφορά στη διαδικασία Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα, σημαίνει διαπραγματεύσεις στις οποίες οι ίδιοι οι Κύπριοι είναι οι πρωταγωνιστές. Είναι οι ιδιοκτήτες της διαδικασίας. Οι Κύπριοι οι ίδιοι πρέπει να οικοδομήσουν το κράτος που οραματίζονται για την κοινωνία τους. Ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα και της διεθνούς κοινότητας είναι βοηθητικός και υποστηρικτικός. Καλές Υπηρεσίες δεν είναι επιδιαιτησία. Δεν είναι διαμεσολάβηση. Η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να επιβληθούν ή ακόμη και να εισαχθούν μοντέλα μη κυπριακής έμπνευσης και σχεδιασμού θα απορριφθούν από τον κυπριακό λαό.

Τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι εξίσου σημαντικά για τη νέα προσπάθεια επειδή καθορίζουν το νομικο-πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η προσπάθεια. Αυτό το πλαίσιο προσδιορίζει ότι η διάρθρωση του κράτους θα είναι μία διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με μία διεθνή προσωπικότητα, μία αδιαίρετη κυριαρχία και μία ιθαγένεια. Οι ομοσπονδιακοί θεσμοί θα ενσαρκώνουν την αρχή της πολιτικής ισότητας, όπως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, που προσδιορίζεται όχι ως αριθμητική ισότητα, αλλά ως αποτελεσματική συμμετοχή της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας σε όλα τα όργανα του ομόσπονδου κράτους.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία είναι η μόνη συμφωνημένη βάση από το 1977 και η οποία επαναβεβαιώθηκε πρόσφατα πριν μερικές εβδομάδες. Αντιπροσωπεύει ένα συμβιβασμό, στην πραγματικότητα το μόνο δυνατό συμβιβασμό, στη βάση του οποίου μια νέα πολιτική διευθέτηση μπορεί να οικοδομηθεί. Τα σχετικά ψηφίσματα καθώς και το Σύνταγμα της Κύπρου αποκλείουν τη διχοτόμηση ή απόσχιση ή την ένωση με άλλη χώρα.

Το είδος της λύσης που θα συμφωνήσουμε θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο την ιστορία μας, αλλά και τη διεθνή νομιμότητα. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι είδος κοινωνία είμαστε και τί είδους κοινωνία θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Σε αυτή την κοινωνία όλα τα Κυπριόπουλα πρέπει να γεννιούνται ελεύθερα και ίσα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δίκαιη ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών πρέπει να προέχουν των στρατηγικών υπολογισμών που υπαγορεύονται από πολιτικές σκοπιμότητες.

Την 3η Σεπτεμβρίου μια νέα εντατική προσπάθεια ξεκίνησε με σκοπό να ξεπεράσουμε τα αδιέξοδα του παρελθόντος και να επιτύχουμε πρόοδο που θα οδηγήσει στην επανένωση της Κύπρου κάτω από αμοιβαία συμφωνημένους όρους και στην αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων μετά από 34 χρόνια διαίρεσης και ξένης κατοχής.

Για να πετύχει αυτή η προσπάθεια απαιτείται πολιτική βούληση από μέρους των Κυπρίων, αλλά επίσης και η θετική εμπλοκή άλλων σημαντικών παικτών οι οποίοι για ιστορικούς λόγους είναι μέρος του προβλήματος και πρέπει να γίνουν και μέρος της λύσης.

Όσο αφορά εμένα, θέλω να σας διαβεβαιώσω από αυτό το βήμα ότι η πολιτική μου βούληση να κάνω ό,τι είναι αναγκαίο για να λυθεί το πρόβλημα είναι ισχυρή και έχει βαθιές ρίζες. Οι καταβολές μου βρίσκονται στο Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου το οποίο νοιώθει περήφανο για μια μακρά ιστορία αγώνων και θυσιών για την υπεράσπιση της φιλίας, της συνεργασίας και της ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Από την άλλη, είμαι ένας από αυτούς τους Κυπρίους οι οποίοι πλήγηκαν άμεσα από την ξένη στρατιωτική εισβολή του 1974 αφού εγώ ο ίδιος και η οικογένειά μου είμαστε εκτοπισμένοι, πρόσφυγες στη δική μας πατρίδα.

Ο ρόλος των Κυπρίων είναι να συμφωνήσουν τι θέλουν. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας κ. Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε.

Αλλά, αυτό δεν είναι αρκετό για να επιτευχθεί η λύση. Η Τουρκία πρέπει να συνεισφέρει στη διαδικασία με θετικό τρόπο. Η Τουρκία διατηρεί πάνω από 40,000 στρατεύματα και δεκάδες χιλιάδες έποικους στην Κύπρο και μπορεί, χωρίς αμφιβολία, να καθορίσει την έκβαση των θεμάτων που συζητούνται. Πιστεύουμε ότι η λύση θα πρέπει να ωφελεί όλους και θα ωφελεί όλους. Θα επιτρέπει στους Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να ζουν μαζί και να εργάζονται μαζί σε μια ανεξάρτητη ευημερούσα χώρα, μέσα στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την παρουσία ξένων στρατευμάτων και παράνομων εποίκων, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και σεβασμού της ταυτότητας και των δικαιωμάτων τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που διαρκώς γίνονται πιο περίπλοκα. Είναι η πεποίθησή μας ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν και οι νέες απειλές να αποτραπούν μόνο μέσα από αποτελεσματική πολυμερή συλλογική δράση.

Η ειρήνη πρέπει να επικρατήσει. Μια πραγματική ειρήνη βασισμένη στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι στο δίκαιο του ισχυρού. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διεθνούς τρομοκρατίας μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν ο κόσμος μας γίνει λιγότερο άδικος. Χωρίς να αντιμετωπιστεί η πείνα και η φτώχεια, χωρίς να επιλυθούν οι περιφερειακές διενέξεις στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και χωρίς μια πιο δίκαιη κατανομή του παγκόσμιου πλούτου, η ειρήνη δεν μπορεί να ριζώσει βαθιά.

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένα επίτευγμα των πατέρων μας και ένα αναγκαίο εργαλείο για τη διασφάλιση ενός πιο σταθερού, πιο δίκαιου, πιο ευήμερου κόσμου. Τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να πετύχουν τελικά όσο εμείς, τα κράτη μέλη, τους επιτρέπουμε να επιτύχουν.

Εύχομαι στην κοινότητά μας των εθνών μια πετυχημένη 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 03:49:18 PM